Meghosszabbítottuk pályázati felhívásunkat!

2015 September 14.

Meghosszabbítottuk pályázati felhívásunkat a „Zöld civil szektor önerősítésének lehetőségei” című írásbeli pályamű benyújtására

A módosított határidő 2016. január 31. éjfél

A pályázati kiírás innen letölthető

Pályázati kiírás „A zöld szektor önerősítésének lehetőségei” címmel írásbeli pályamű benyújtására

Nyeremény: egyhetes angliai természetvédelmi tanulmányút

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány Természetvédelmi tréningek a zöld civil szektor önmegerősítésére európai jó példák alapján elnevezésű projektje keretében országos pályázatot hirdet „A zöld szektor önmegerősítésének lehetőségei” címmel.

A pályázat célja olyan ötletek, bevált jó gyakorlatok, innovációk keresése, amelyek elősegíthetik a természetvédelmi szektor erősödését, önmegerősítésre való képessé tételét, az állami forrásoktól független, önszerveződő, lakossági bázisra épülő erősebb zöld civil szféra felé való elmozdulást.

A legjobb ötletek beépítésre kerülnek egy ötlettárba, valamint a legjobb ötletek szerzői lehetőséget kapnak egy egyhetes angliai tanulmányúton való részvételre 2016 áprilisában az Ambios természetvédelmi szervezetnél (Devon, UK, Totness).

A pályamű formája
A pályamű olyan esszé formában kifejtett dolgozat legyen, amely nemzetközi kitekintéssel tárgyalja a zöld civil szektor megerősödésének lehetőségeit, jó gyakorlatait. Ehhez web- és irodalmi hivatkozásokkal alátámasztott példákat várunk. Lehetőség szerint minél több olyan ötletet tartalmazzon, amely hazai körökben még ismeretlen, vagy kevéssé elterjedt, de más országokban már kipróbált, kiemelve a javaslatok lehetséges hazai nehézségeit, a javaslat realitását.
Terjedelme ne haladja meg a 15 gépelt A/4 oldalt.
A dolgozat tagolása:
1. Címlap, amely tartalmazza a civil szervezet legfontosabb adatait, a dolgozatban résztvevő munkatársak és/vagy önkéntesek nevét, pozícióját.
2. A felvetett probléma (ti. a civil szektor megerősítésre szorul) érvényességének kifejtése (mennyire égető a probléma, miben érhetők tetten a hazai zöld civil szektor gyengeségei, milyen tényszerű adatok, folyamatok támasztják alá a problémafelvetés relevanciáját)
3. A pályázó által legfontosabbnak talált gyengeségek, hiányterületek, problémák tömör kifejtése (pl. a hazai zöld civil szervezetek a forrásteremtés terén egyoldalúan csak pályázatokból igyekeznek céljaikat megvalósítani, miközben…). Ide érthetőek többek között a társadalmi kommunikáció, döntéshozókkal való kommunikáció, forrásteremtési potenciál, együttműködési, partnerségi készség, idegen nyelvek ismerete, célorientáltság, közös szakmai és szektorális érdekérvényesítés stb.
4. A felsorolt hiányokra, problémákra javasolt megoldások, alternatív megközelítések, külön kiemelve a javaslatok lehetséges hazai nehézségeit, a javaslat realitását.
5. A 3) és 4) pont alapján összeállított átlátható akcióterv, folyamatábra segítségével bemutatva.
6. Összefoglaló
7. Hivatkozások jegyzéke

Kik nyújthatnak be pályázatot?
A természetvédelem terén működő hazai bejegyzett civil szervezetek.

Kik lesznek a nyertesek?
A nyertesek maguk a civil szervezetek lesznek, de a nyereményben részesülők a civil szervezet által delegált és a dolgozat összeállításában részt vevő munkatárs, vagy önkéntes szerződéssel rendelkező önkéntes lehet. A delegált személytől elvárás: a civil szektor irányában tanúsított elhivatottság, kiváló angol kommunikációs készség, céltudatos hozzáállás.

Beküldés határideje, módja
A pályázatok benyújtása írásban, elektronikus úton történik. A pályamunkákat a gyongybagoly@gyongybagoly.hu e-mail címre kérjük megküldeni pdf formátumban.
A pályamunkák beérkezési határideje: 2016. január 31. éjfél

A pályázatok értékelése

Az írásbeli pályamunkák rangsorolása az alábbi szempontok alapján zajlik:
Kidolgozottság, átgondoltság, logikus felépítés (10p)
Milyen mértékben támaszkodnak a javaslatok bevált hazai és/vagy külföldi jó gyakorlatokra (10p)
Mekkora hangsúlyt fektet a dolgozat a kritikai elemzésre, az adaptálhatóság vizsgálatára (10p)
A dolgozat felvetései mennyiben térnek ki arra, hogy egy-egy javaslat megvalósítása a hazai körülmények között mennyire reális, rizikós vagy bizonytalan (10p)
A dolgozat látásmódja, a javaslatok mennyire innovatívak (10p)
A dolgozat gyakorlat orientáltsága: mennyire lehet az adott ötletet megvalósítani a jelenleg meglévő erőforrások birtokában. (10p)
Fenntarthatóság: a dolgozatban szereplő ötletek alkalmazhatóak-e hosszú távon (akár 5-10 éven keresztül is) (10p)
A dolgozatok bírálatát három független bíráló végzi. Az elérhető összpontszám 70 pont. A három bíráló által adott pontszám összesítését követő legmagasabb pontszámot elérő dolgozatot tekintjük nyertesnek az angliai út szempontjából. Amennyiben azonos pontszámot ér el két vagy több nyertes, úgy a beküldés időpontja alapján azt részesítjük előnyben, aki előbb küldte be a pályamunkát.

Díjazás:
A legeredetibb és legreálisabb 3 pályaművet benyújtó civil szervezet egy-egy munkatársa egyhetes angliai természetvédelmi szakmai utat kap jutalmul, ahol a forrásteremtés és közösségszervezés angliai gyakorlatába nyerhetnek betekintést. Az utazásra előreláthatóan 2016 áprilisában kerül sor. Szállás Devon megyében, Sharphamben, fogadó szervezet Ambios LTD (www.ambios.net). A díj fedezi a repülőjegyet, a kinti szállás, kint étkezés, és a kinti programokhoz szükséges utazás költségeit.

További információ a gyongybagoly@gyongybagoly.hu e-mail címen kérhető.

Klein Ákos Nem kategorizált tartalom | No Comments »

Lezárult a NatureTrain-2 angliai ösztöndíj

2015 June 30.

NatureTrain 2: Combined language and hands-on training in nature conservation. Enhancing employment prospects for Hungarian conservationists

Egész életen át tartó tanulás program

Leonardo da Vinci program

Klein Ákos Nem kategorizált tartalom | No Comments »

Norvégminta fesztivál – 2015. június 26-27.

2015 June 9.

2015. június 26-27-én Norvégminta Fesztivál lesz Budapesten a Dürlinben, amelyen a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány is részt vesz. Találkozzunk a Dürlin kertben!

 

Norvegminta_banner2

Klein Ákos Nem kategorizált tartalom | No Comments »

Pályázati kiírás a zöld civil szektor önerősítésének lehetőségei írásbeli pályamű benyújtására

2015 June 3.

A pályázati kiírás innen letölthető

palyazati_kiiras_ncta_01_resize

palyazati_kiiras_ncta_02_resize

palyazati_kiiras_ncta_03_resize

Klein Ákos Nem kategorizált tartalom | No Comments »

Ingyenes nyári természetvédelmi táborok egyetemi hallgatóknak

2015 June 3.

nyari-tabor_ncta_01_resize

nyari-tabor_ncta_02_resize

Letölthető innen

Klein Ákos Nem kategorizált tartalom | No Comments »

1 % felajánlása

2015 May 18.

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítványhoz (adószám:18090343-1-20) 2013-ban beérkezett
SZJA 1% felajánlásokat (összesen 481 329 Ft) az alábbiakra költöttük az Alapító Okiratban foglalt alapcélok szellemében:

  • 232 398 Ft a gyöngybagoly állományfelmérésekre (üzemanyag),
  • 44 923 Ft a sérült baglyok számára fenntartott röpde és gyöngybagolyvédelmi munkák kivitelezésére (barkácsfelszerelés, szeg, csavar, festék)
  • 116 433 Ft gyöngybagolyvédelmi munkák fűrészáru igényére,
  • 64 000 Ft gyöngybagolyvédelmi ügyeleti telefonvonal működtetésére,
  • 23 575 Ft gyöngybagolyfelmérést segítő madarász eszközök (pormaszk, gyűrűzőfogó)

Köszönjük a felajánlásokat!

Klein Ákos Nem kategorizált tartalom | No Comments »

Kiemelt szakmai színpózium a 2015-ös Zöld OT-n

2015 April 23.

2015 Zöld OT

A Tokajban megrendezett 2015-ös Zöld OT kiemelt szakmai szimpóziumának keretében a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány konzultációt kezdeményez a hazai természetvédelmi szervezetek szektorális megerősítéséről. Bemutatásra kerül a “Természetvédelmi tréningek a zöld civil szektor önmegerősítésére európai jó példák alapján” (NCTA-2014-10871-E) című projekt. A program során hat közösségfejlesztő vett részt kéthetes izlandi képzésben akik Zala megyei táborokban fogják hasznosítani új ismereteiket. A résztvevők közül Patkó László és Horváth Janka számol be kinti tapasztalataikról.  A szekció részeként a DemNet részéről Király Hunor tart előadást a civil szervezetek forrásteremtési stratégiáiról, majd Sípos Katalin mutatja be a WWF Zöld Generáció programját.

Időpont: 2015. április 24., péntek 21-23 óra
Helyszín: Tokaji Ferenc Gimnázium aulája és termei

http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/program/kiemelt-szimpoziumok/

1. Természetvédelem-védelem: Szektorális önmegerősödés a felsőoktatástól az innovatív pályázati forrásteremtésig

Magyarországon a zöld szektor – kiemelve a zöld civilséget, megerősödése várat magára. Egymással szembemenő folyamatok érzékelhetőek Európában: miközben a természet- és környezetvédelmi diplomák száma sokszorozódik, addig a munkaerőpiac felvevőképessége nem bővül. Ezzel párhuzamosan az európai államok többségében a zöld civil szféra központi finanszírozása gyorsabb ütemben csökken, mint ahogy alternatív forrásokra lehetne találni. Emiatt lényeges, hogy a zöld szektor saját magán segítsen, és szektorális szintű változások előidézésével saját helyzetét megerősítse. Az előadásban jó példákon keresztül mutatnák be, hogy látszólag távoli pénzforrások hogyan fordíthatóak a zöld szektor egészének megerősítésére (pl. külföldi tréningek, mobilitások, innováció transzferek), továbbá hogy milyen változások szükségesek a zöld karrier építésében a sikeres elhelyezkedéshez

A szimpózium bíztatná a zöld szervezeteket, hogy a projekt alapú gondolkodást egészítsék ki a szektor egészét támogató akciókkal.

 

Levezető: Dr. Klein Ákos (Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány ügyvezető)

Kontakt: kleinakos@gmail.com

Klein Ákos Nem kategorizált tartalom | No Comments »

Ládakészítő hétvége

2015 April 14.

    2015.04. 11-12-én ládákat készítettünk Orosztonyban Meilinger Kornél és Wéber Krisztián önkénteseink segítségével. Új ládatípust teszteltünk: kifejezetten ládának fűrészeltettünk 18 mm vastag deszkát (25 mm vastag helyett), hogy könnyebbek és olcsóbbak legyenek. A deszkákat nútoltuk és összecsapoltuk, így ha össze is száradnak, nem eresztik majd be a fényt, ami a baglyok igénye. A lapra szerelt ládák könnyűek lettek, és egy személygépkocsi csomagtartójába akár 5-6 is befér így, lapra szerelve. Köszönjük a segítséget! Továbbra is várunk minden lelkes segítőt!

DSC02805_resize DSC02804_resize DSC02802_resize DSC02809_resize

DSC02806_resize

 

Klein Ákos Nem kategorizált tartalom | No Comments »

Izlandi tanulmányút: természetvédelmi vezető és közösségszervező képzés

2015 March 2.

Pályázati felhívás Izlandi tanulmányútra

Téma: természetvédelmi vezető és közösségszervező képzés

Izland, 14 nap (2015. április 02-16), teljes költségtérítés

Jelentkezések rövid határidővel!

 A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 14 hónapos futamidejű programot valósít meg Természetvédelmi tréningek a zöld civil szektor önmegerősítésére európai jó gyakorlatok alapján  címmel. A pályázatot az EGT / Norvég Civil Támogatási Alap támogatja (NCTA-2014-10871-e).

A pályázat célja olyan természetvédelmi tematikus tréningek szervezése, ahol a természetvédelmemben élethivatás szerűen tevékenykedni kívánó szakemberek és egyetemi hallgatók olyan képzésben vehetnek részt, amely elősegíti, hogy tudatos civilként maguk is előmozdítói legyenek a zöld szektor megerősödésének. Továbbá, amely növeli saját elhelyezkedési esélyeiket a munkaerőpiacon. A képzések lefedik az alternatív forrásteremtés módszertanát, a közösségépítést, a faj- és élőhelyvédelem, tájvédelem bizonyos gyakorlati vonatkozásait és a hatékony természetvédelmi kommunikáció technikáit.

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 6 izlandi támogatott tanulmányutat hirdet meg a természetvédelmi civil szektor aktivistái számára az alábbi feltételekkel:

□       Elhivatottság a természetvédelem ügye mellett

□       Hosszú távú karrier-tervek a természetvédelmi ágazatban

□       Igazolható szakmai tapasztalat (civil szervezetnél eltöltött aktív önkéntesi idő, munkaviszony, önálló programok kivitelezése stb.)

□       Aktív, használható kommunikációs képesség angol nyelven közép fokon (ez a kiutazás alapfeltétele, a kiválasztásnál ellenőrzésre kerül)

□       Vezetői kvalitások, önállóság, proaktivitás, jó kommunikáció, határozottság

□       Korhatár: 18+ (az ideális jelölt legalább másod-harmadéves egyetemista, de legfeljebb harmincas évei közepén jár)

□       Előnyt jelent a szakirányú végzettség (pl. ökológia, természetvédelmi mérnök, erdőmérnök stb.), vagy megfelelő szakirányon lévő aktív hallgatói jogviszony, B kategóriás jogosítvány megléte, aktív önkéntesi/munkatársi viszony hazai zöld civil szervezetnél.

□       Az izlandi képzésről hazatérő fiatalok vállalják, hogy a 2015 nyarán Zala megyében szervezett öt db magyar nyelvű természetvédelmi táborból kettőben táborvezetőkként részt vesznek, átadva megszerzett ismereteiket a Magyarországon szervezett táborok résztvevőinek. Továbbá a projekt disszeminációjában aktívan közreműködnek.

 A pályázás menete:

A 6 személy kiválasztását gyorsított eljárásban hajtjuk végre. Az izlandi képzés legkésőbb 2015. április 02-án meg kell, hogy kezdődjön.

A jelentkezők a gyongybagoly@gyongybagoly.hu email címre küldjék meg egy közös szöveges fájlba szerkesztett arcképpel ellátott szakmai önéletrajzukat és motivációs levelüket. A pályázatokat magyar nyelven kell beküldeni. A motivációs levélben feltétlenül térjen ki eddigi tapasztalataira, karrier terveire, hogy miért érzi magát alkalmasnak arra, hogy a zöld civil szektor megerősítésért aktívan is képes tenni, civil szervezet(ek)hez való kötődését. A motivációs levél rész ne haladja meg az egy A/4 gépelt szöveg terjedelmet 12 pontos betűvel szedve! A szakmai önéletrajz pontokba szedve, vázlatosan mutassa be a kiírás szempontjából releváns tapasztalatokat! A dokumentum feltétlenül tartalmazza az Ön telefonos elérhetőségét is!

 Beküldési határidő 2015. március 9. hétfő éjjel 24:00

További információ kérhető a 06 20 322 5620 telefonszámon

 Ne halogassa, küldje el jelentkezését mielőbb, és vegyen részt a hazai zöld mozgalom építésében!

Klein Ákos Nem kategorizált tartalom | No Comments »

Utoljára pályázható az angliai természetvédelmi ösztöndíj, 2015. március 01.

2015 January 20.

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 2015-ben utoljára hirdeti meg angliai természetvédelmi ösztöndíj programját.
Ez az utolsó, 2 hét hosszú kiutazás (kezdő dátum ~ 2015. május 11) elsősorban középkorú szakemberek (>30 év) számára nyitott inspirációs, tapasztalatszerzési és nyelvgyakorlási céllal. Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik családi vagy munkahelyi kötöttségeik miatt nem tudnak két hétnél hosszabb szakmai gyakorlatra elmenni, de munkájukhoz szükségük van intenzív nyelvfejlesztésre és szakmai tapasztalatszerzésre.   Beadási határidő 2015. március 01.
Részletes pályázati felhívás és jelentkezési lap elérhető:
http://gyongybagoly.hu/index.php/nature-train-2-palyazati-kiiras
A NatureTrain-1 (2011-2013) Nívódíjas programról összeállítás megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=V65uGbVZXT4

A programot a Tempus Közalapítvány döntése alapján az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programja támogatja. Lebonyolító szervezet: Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány. Pályázati azonosító szám: LdV-HU-13-PLM-2001

Klein Ákos Nem kategorizált tartalom | No Comments »